Vanaf 2018 haalt
Apeldoorn de
zon in huis

Het Zonnepark

Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van de zon schone elektriciteit wordt opgewekt. Het Zonnepark Apeldoorn krijgt straks ongeveer 11.088 panelen, die bij elkaar 3,85 MWatt aan energie opwekken. Dat is genoeg om iets meer dan 1000 huishoudens van stroom te voorzien.

Locatie

Het zonnepark ligt precies tussen de wijk Zuidbroek en de A50, in een gebied dat ooit bedoeld was voor bedrijvigheid. De Gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen om hier een zonnepark te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De gemeente heeft de grond 26 jaar beschikbaar gesteld voor de exploitatie van een zonnepark. De bedrijven Over Morgen en Encon ontwikkelen dit zonnepark onder de naam Zonnepark Apeldoorn.

In 2017 is de vergunning voor de bouw afgegeven, daarnaast is de benodigde rijkssubsidie (SDE+) verkregen. Daarom starten we in januari 2018 met de bouw. Met als doel om vanafapril 2018 schone stroom op te wekken!

De partners

Over Morgen en Encon realiseren het Zonnepark niet alleen. Veel partijen maken het mogelijk dat het zonnepark er komt:

De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen de grond ter beschikking gesteld. Meer informatie is te vinden op: www.apeldoorn.nl/zon .

Over Morgen en Encon hebben de grond in erfpacht genomen en het park samen ontwikkeld.

Bij Over Morgen werken energieke ruimdenkers en versnellers. Over Morgen biedt partijen oplossingen voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Die oplossingen bedenken en waarmaken, dat is wat Over Morgen drijft. Daarbij werken we niet om ontwikkelingen heen of achter ontwikkelingen aan. Over Morgen omarmt ‘dat wat nog komt’ en verbindt het met ‘dat wat er al is’.

Encon is gespecialiseerd in het opsporen van rendabele energiebesparingen en helpt bij produceren van duurzame energie. Encon werkt alleen voor bedrijven. Zowel MKB’s als internationale bedrijven. Encon heeft de technische uitwerking en daadwerkelijke bouwbegeleiding voor haar rekening genomen.

Over Morgen en Encon adviseren doorgaans haar opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid en energie. Maar in dit geval vonden ze beide dat ze ook op een andere manier een steentje moesten bijdragen aan de energietransitie. Daarom hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen en het zonnepark ontwikkeld. Daden in plaats van woorden.

Het Rijk (RVO) heeft de subsidie in de vorm van SDE+ beschikbaar gesteld. Lees hier meer over deze subsidievorm.

De Rabobank verstrekt een lening waardoor de investering gedaan kan worden.

TenneT heeft toestemming gegeven om onder de hoogspanningsmasten dit park te bouwen.

WO Solar Engineering bouwt het park. Er wordt gebruik gemaakt van HUAWEI omvormers en Canadian Solar zonnepanelen.

Meedoen?

Dat kan! We creëren de mogelijkheid voor mensen om ook een aandeel te kunnen nemen in het zonnepark en op deze wijze hun eigen energie te kunnen opwekken. Zodra er duidelijkheid hoe we de participatie kunnen organiseren, zal deze mogelijkheid bekend worden gemaakt.

Contact

Heb je vragen of ideeën hoe we het zonnepark tot realisatie kunnen brengen? Vul het onderstaand contactformulier in of mail direct naar info@zonneparkapeldoorn.nl. Je kunt ook bellen naar Over Morgen op 033 303 6800 of naar Encon op 088 111 0600.

Laat die zon maar komen!