Sinds april 2018 haalt
Apeldoorn de
zon in huis

Het Zonnepark

Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Het huidige Zonnepark Apeldoorn bestaat uit 11.088 zonnepanelen, die gezamenlijk jaarlijks ca. 3.600 MWh aan energie zullen opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 1.100 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Daarnaast is het park het grootste met zogenaamd half solar cells in Europa. Dit betekent dat het park hoge efficiëntie heeft en ook een goede opbrengst bij lage instraling kent.

Afbeelding 1

Locatie

Het zonnepark ligt bij de kruising van de Laan van Zodiak en de Korrelhoed, precies tussen de wijk Zuidbroek en de A50, in een gebied dat ooit bedoeld was voor bedrijvigheid. De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen om hier een zonnepark te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De gemeente heeft de grond 26 jaar beschikbaar gesteld voor de exploitatie van een zonnepark. De bedrijven Over Morgen en Encon ontwikkelden dit zonnepark onder de naam Zonnepark Apeldoorn.

Historie:

  • In 2017 is de vergunning voor de bouw afgegeven,
  • Medio 2017 is de benodigde rijkssubsidie (SDE+) verkregen.
  • In januari van 2018 is de bouw gestart
  • Vanaf 13 april 2018 levert het park dagelijks schone stroom!
afbeelding 2

De partners

Over Morgen en Encon adviseren doorgaans haar opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid en energie. Maar in dit geval vonden ze beide dat ze ook op een andere manier een steentje moesten bijdragen aan de energietransitie. Daarom hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen en het zonnepark ontwikkeld. Daden in plaats van woorden. Over Morgen en Encon hebben het Zonnepark Apeldoorn gezamenlijk ontwikkeld, maar konden dit niet alleen.

De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen de grond ter beschikking gesteld. Het Rijk (RVO.nl) heeft de subsidie in de vorm van SDE+ beschikbaar gesteld. Lees hier meer over deze subsidievorm. De Rabobank verstrekt een lening waardoor de investering gedaan kan worden. TenneT heeft toestemming gegeven om onder de hoogspanningsmasten dit park te bouwen. WO Solar Engineering bouwt het park. Er wordt gebruik gemaakt van HUAWEI omvormers en Canadian Solar zonnepanelen. De stroom wordt verkocht aan de lokale energiecoöperatie deA, die op haar beurt de stroom weer levert aan huishoudens en bedrijven in Apeldoorn.

Circa 150 particulieren uit Apeldoorn en Nederland hebben ook geïnvesteerd in het park via crowdfunding van OnePlanetCrowd. Samen hebben zij zo’n 250.000 Euro geïnvesteerd in het park en krijgen hier een mooi rendement voor terug.

Actueel

Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitbreiding van het zonnepark in Apeldoorn. Een mooi voorbeeld van slim en dubbel ruimtegebruik en slim gebruik maken van ‘wat er al is’.

De gemeente Apeldoorn wil met het oog op uitbreiding van de woningbouw richting de A50 de huidige grondwal verhogen en omvormen tot een volwaardige geluidwal.

Wat zijn we van plan? We werken op dit moment met de gemeente Apeldoorn aan een plan waarbij de westzijde van de nieuwe grondwal ook gebruikt gaat worden voor zonnepanelen. De kosten voor de verhoging van de grondwal worden gedragen door de ontwikkeling van het zonnepark. Bovendien kunnen we de bestaande aansluiting van het huidige zonnepark op het stroomnet ook gebruiken voor deze uitbreiding.

Aan de snelwegzijde van de grondwal is het de bedoeling dat de gemeente zorgt voor landschappelijke inrichting met ondermeer een wandelpad en vegetatie.

Op deze manier slaan we meerdere vliegen in 1 klap:

  • De grondwal wordt omgevormd  en opgehoogd tot een volwaardige geluidwal.
  • De ruimte wordt bovendien gebruikt om meer schone Apeldoornse energie op te wekken. Naar schatting genoeg nieuwe schone energie voor circa 600 huishoudens.

Bekijk hier het hele voorstel en hier de memo over de schittering van de zonnepanelen.

De vergunningsaanvraag voor het plan is inmiddels ingediend zodat nog voor einde van deze maand de benodigde SDE+ subsidie aangevraagd kan worden. Voordat het zonnepark ook gerealiseerd kan worden, moet de wal natuurlijk eerst verhoogd worden. Daar wordt zo snel als mogelijk mee begonnen. Het gaat om enorme hoeveelheden grond dus dat kan tot wel 2 jaar duren. Zodra de nieuwe grondwal klaar is, gaan we snel beginnen met het zonnepark.

Contact

Heb je vragen? Vul het onderstaand contactformulier in of mail direct naar info@zonneparkapeldoorn.nl. Je kunt ook bellen naar Over Morgen op 033 303 6800 of naar Encon op 088 111 0600.

Laat die zon maar komen!