Vanaf 2018 haalt
Apeldoorn de
zon in huis

Het Zonnepark

Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Het Zonnepark Apeldoorn zal bestaan uit 11.088 zonnepanelen, die gezamenlijk jaarlijks ca. 3.600 MWh aan energie zullen gaan opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 1.100 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Locatie

Het zonnepark ligt bij de kruising van de Laan van Zodiak en de Korrelhoed, precies tussen de wijk Zuidbroek en de A50, in een gebied dat ooit bedoeld was voor bedrijvigheid. De Gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen om hier een zonnepark te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De gemeente heeft de grond 26 jaar beschikbaar gesteld voor de exploitatie van een zonnepark. De bedrijven Over Morgen en Encon ontwikkelen dit zonnepark onder de naam Zonnepark Apeldoorn.

In 2017 is de vergunning voor de bouw afgegeven, daarnaast is de benodigde rijkssubsidie (SDE+) verkregen. Daarom starten we in januari 2018 met de bouw. Met als doel om vanafapril 2018 schone stroom op te wekken!

De partners

Over Morgen en Encon adviseren doorgaans haar opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid en energie. Maar in dit geval vonden ze beide dat ze ook op een andere manier een steentje moesten bijdragen aan de energietransitie. Daarom hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen en het zonnepark ontwikkeld. Daden in plaats van woorden. Over Morgen en Encon hebben het Zonnepark Apeldoorn gezamenlijk ontwikkeld, maar konden dit niet alleen.

De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen de grond ter beschikking gesteld. Meer informatie is te vinden op: www.apeldoorn.nl/zon. Het Rijk (RVO.nl) heeft de subsidie in de vorm van SDE+ beschikbaar gesteld. Lees hier meer over deze subsidievorm. De Rabobank verstrekt een lening waardoor de investering gedaan kan worden. TenneT heeft toestemming gegeven om onder de hoogspanningsmasten dit park te bouwen. WO Solar Engineering bouwt het park. Er wordt gebruik gemaakt van HUAWEI omvormers en Canadian Solar zonnepanelen.

Actueel

De crowdfunding van het Zonnepark is met succes gevuld. We danken alle funders voor het bij elkaar brengen van 250.000 euro. Dit bedrag gebruiken we mede voor de aankoop van zonnepanelen. Op dit moment is de bouw van het park in volle gang.
De transformatorhuizen zijn op hun plek gezet en de palen waarop de panelen later gaan rusten, zijn al te vinden binnen de omheining van het park.

Contact

Heb je vragen of ideeën hoe we het zonnepark tot realisatie kunnen brengen? Vul het onderstaand contactformulier in of mail direct naar info@zonneparkapeldoorn.nl. Je kunt ook bellen naar Over Morgen op 033 303 6800 of naar Encon op 088 111 0600.

Laat die zon maar komen!