Tijdens het stookseizoen stralen CV-leidingen de hele dag door warmte uit. Daardoor worden zolder en niet gebruikte ruimten (slaapkamers, berging etc.) onnodig verwarmd. Dit energieverlies is goed te beperken door de leidingen te isoleren.

Leidingisolatie verdient zich ruimschoots binnen één stookseizoen terug. Karwei heeft een filmpje gemaakt over het aanbrengen van leidingisolatie.