Goede ventilatie is van groot belang voor toevoer van frisse lucht en afvoer van CO2, vocht, ziektekiemen, stof en eventuele schadelijke gassen. Tevens is het van belang dat de ventilatie goed gereguleerd wordt om tocht te voorkomen. Dus wel tochtstrips langs te openen ramen plaatsen en toch een ventilatierooster continu open laten staan. Een ventilatierooster kan namelijk meer of minder open worden gezet afhankelijk van de nodige hoeveelheid lucht en de windsnelheid. Er zijn ook roosters in de handel die zich automatisch aan de winddruk aanpassen: de zogenoemde ‘zelfregulerende roosters’.

Ventilatie kan op verschillende manieren:

 • Natuurlijke ventilatie: met (zelfregulerende) roosters of te openen ramen.
 • Mechanische afzuiging: een ventilator zuigt de lucht af. Er zijn verschillende manieren om hierbij op energie te besparen:
  • Energiezuinige ventilator, deze bespaart elektriciteit
  • Zelfregulerende roosters voorkomen grote luchtstromen bij sterke wind
  • Automatische regeling van de afzuiging door een klok of een CO2-sensor.
 • Gebalanceerde ventilatie: zowel toevoer als afvoer gebeurt met ventilatoren. Deze vorm wordt vaak gecombineerd met warmteterugwinning, zodat de toevoerlucht al is voorverwarmd als die in de ruimte wordt ingeblazen.

Zelfregulerende roosters zijn niet veel duurder dan gewone ventilatieroosters. De voordelen van zelfregulerende roosters zijn:

 • Hoger comfort doordat bij hoge windsnelheden de roosters minder ver open staan en zo dus geen tocht optreedt
 • Gezonder omdat u de roosters met storm niet meer hoeft dicht te doen, blijven ze altijd open waardoor er meer continu wordt geventileerd
 • Lagere energierekening doordat er geen hoge luchtstromen door het rooster kunnen
 • Beter voor het milieu.

De zelfregulerende roosters komen net als andere ventilatieroosters boven het glas in de sponning van het raam te zitten. De glaszetter kan deze plaatsen.