Vóór het jaar 1980 werden woningen niet standaard van isolatie voorzien. Veel woningen zijn inmiddels nageïsoleerd. Als jouw woning goede spouwmuren heeft die nog niet zijn geïsoleerd, dan is dat een van de meest rendabele energiebesparende maatregelen. Vooroorlogse woningen hebben vaak geen (goede) spouw. Als de muur een smalle spouw heeft, zal de isolatie niet goed verdelen en een lage isolatiewaarde hebben.

Afhankelijk van de muur zijn er verschillende isolatiesystemen:

  • Spouwmuren van meer dan 26 cm dikte zijn doorgaans goed na te isoleren door het vullen van de spouw. Dit kan door glaswol, polystyreenparels of PUR-schuim met speciale apparatuur in de spouwmuur te blazen. De isolatiematerialen van tegenwoordig zijn vochtwerend en blijven goed op hun plaats zitten (zakken niet in).
  • Massieve muren zijn ingewikkelder. Deze kunnen van de binnenzijde of de buitenzijde van isolatiemateriaal worden voorzien. Daar zijn speciale blokken of platen voor. Bij de kozijnen moet de isolatie echter passend worden gemaakt. Bij isolatie aan de binnenzijde komt daar nog bij dat radiatoren en eventuele lambrisering verwijderd en teruggeplaatst moeten worden.

Spouwmuurisolatie kost ongeveer € 20,- tot € 25,- per m2. Meestal is een klein oppervlak per m2 veel duurder. In dat geval loont het om samen met de buren te laten isoleren. Isolatiewerkzaamheden vallen onder het lage BTW-tarief (6%). De besparing op energiekosten is jaarlijks € 5,- tot € 6,- per m2. Terugverdientijden van 4 tot 5 jaar zijn zeker mogelijk.

De voordelen van gevelisolatie zijn:

  • Hoger comfort door een betere warmteverdeling
  • Minder kans op vochtproblemen en schimmel op de muren
  • Lagere energierekening
  • Beter voor het milieu.

Spouwmuurisolatie is eenvoudig uit te voeren. Een gespecialiseerd bedrijf controleert de spouw, boort van de buitenkant gaten in de muur, brengt isolatiemateriaal aan en dicht de gaten weer in de oorspronkelijke kleur. De uitvoerder hoeft de woning niet in.

Isolatie aan de binnenkant kan door blokken dampopen cellenbeton tegen de binnenzijde aan te metselen. De R-waarde van de muur wordt met blokken van 5 cm dikte 1,4 m2K/W.
Een optie die minder ruimte kost, is een voorzetwand met reflecterende folie plaatsen. Bij een opbouw van 1 cm luchtlaag, reflecterende folie en 1 cm gips is de R-waarde 0,6 m2K/W. Dit is bijna drie keer zo goed als een steensmuur. Het voordeel is dat de kozijnen dan van HR-glas (U-waarde 1,6 W/m2K) kunnen worden voorzien zonder vochtproblemen.

Aandachtspunten:

  • Zorg dat de spouwmuurisolatie de kruipruimteventilatie niet verstoort. Laat kanalen voor kruipruimteventilatie aanbrengen.
  • Bij binnenmuurisolatie met voorzetwand en folie is het extra belangrijk de woning goed te ventileren omdat de constructie niet meer damp open is.
  • Bij binnenmuurisolatie met voorzetwand en folie wordt aangeraden geen HR++ glas te plaatsen maar maximaal HR-glas (U-waarde minimaal 1,6 W/m2K).
  • Bij isolatie van de muur aan de buitenzijde is doorgaans een omgevingsvergunning nodig.