Warmte kracht koppeling (WKK) is het gecombineerd produceren van warmte en elektriciteit. Voor woningen zijn er nu kleine WKK-installaties, ook wel HRe-ketels genoemd, op de markt. Deze zijn uitgerust met speciaal daarvoor ontwikkelde Stirlingmotor of gasmotor. Het rendement waarmee de Stirlingmotor warmte en elektriciteit opwekt is hoger dan wanneer de warmte en de elektriciteit gescheiden worden opgewekt door een HR-ketel respectievelijk een elektriciteitscentrale.

De HRe-ketel kost ongeveer € 11.000,-. De besparing op energiekosten is voor een gemiddeld gezin ruim € 300,- per jaar. De HRe-ketel produceert alleen elektriciteit als er warmte nodig is. In een nieuwbouwwoning met een lage warmtevraag, zal er ook weinig elektriciteit worden geproduceerd. Als je daarentegen een veel hoger verbruik hebt dan gemiddeld, zal de ketel meer uren maken en meer elektriciteit produceren. De besparing kan dan oplopen tot € 450,- per jaar.

De voordelen van de HRe-ketel zijn:

  • Lagere energierekening
  • Beter voor het milieu.

Het plaatsen van een HRe-ketel is vergelijkbaar met het plaatsen van een ketel.

Aandachtspunten:

  • De HRe-ketel kan groter zijn dan een gewone combiketel daarom wordt bij ketelvervanging geadviseerd goed te bekijken of het past
  • De HRe-ketel produceert meer geluid dan een ketel en veroorzaakt ook trillingen. Hij wordt daarom bij voorkeur niet in een verblijfsruimte geplaatst en het ophangen vereist speciale aandacht.