Van 5 oktober tot en met 2 november 2015 kunnen initiatieven projectplannen indienen, die gericht zijn op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Dit is de derde tranche in 2015. In februari 2016 volgt de vierde tranche.

In het uitvoeringsplan en de daarbij behorende spelregels staat wat een initiatief is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.