Van 1 februari tot en met 3 maart kunnen initiatieven projectplannen indienen, die gericht zijn op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Dit is de vierde tranche van het programma. Halverwege 2016 volgt de laatste.

In het uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende spelregels staat wat een initiatief is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.