De Regio West-Brabant heeft het eerste budget toegekend aan initiatieven uit de regio. Dit zijn initiatieven die zich richten op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. In juni 2015 is de volgende mogelijkheid voor nieuwe en bestaande stichtingen en coöperaties om een projectplan indienen. Op basis hiervan wordt bepaald óf en welke activiteiten voor financiering in aanmerking komen.

Meer over de voorwaarden waaraan het projectplan moet voldoen en de wijze van indienen lees je op het Energieloket Regio West-Brabant.