Tot en met 2 juli 2015, 15.00 uur, kunnen initiatieven projectplannen indienen, die gericht zijn op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Dit is de tweede tranche in 2015. In oktober volgt de derde tranche.
In het uitvoeringsplan en de daarbij behorende spelregels staat wat een initiatief is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.