Van 1 juni tot en met 4 juli kunnen initiatieven projectplannen indienen, die gericht zijn op energiebesparing en duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving. Dit is de vijfde en tevens laatste tranche van het programma.

In het uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende spelregels staat wat een initiatief is en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.